موضوعات جهت نوشتن طرح تحقیق

1

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران

2

بررسی رابطه دانش فرا شناخت اخلاقی با استدلال و رفتار اخلاقی در بین دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهر تهران

3

بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

4

بررسی شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با هوش و تعامل عاطفی والد و کودک عزت نفس منبع کنترل و ویژگیهای شخصیتی ( درون گرایی و برون گرایی )

5

بررسی ارتبط بین خودگوئی های درونی و سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی در دختران مراکز پیش دانشگاهی منطقه 2 و سنجش تاثیر آموزش خودگوئی های تسهیل کننده بر سازگاری آنان

6

ارزشیابی محتوای سی دی های آموزشی درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی بر اساس اهداف شناخت مصوب وزارت آموزش و پرورش و استانداردهای طراحی چند رسانه ای آموزشی از نظر معلمین پایه دوم ابتدایی منطقه 14 تهران در سال 86-85 

7

بررسی رابطه تست ولز با متغیرهای آنتروپومتریک و آزمون های انعطاف پذیری - فرهاد دریانوش

8

طرح بررسی میزان شیوع و علل آسیبهای ورزشی دانشجویان دختر

9

بررسی عملی بودن ، اعتبار ، روائی و هنجاریابی مقیاس انگیزه پیشرفت در دبیرستانهای دولتی شهر تهران

10

بررسی نقش ICT در طرح ریزی دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیرا ریاضی شهر تهران

11

تاثیر شرایط یادگیری بر بازیابی نهان و آشکار کودکان و نوجوانان

12

مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 سال و بالاتر 21-35

13

بررسی میزان افسردگی دانشجویان با نگرش نسبت به امکانات موجود در محیط مراکز شبانه روزی تربیت معلم شهر تهران

14

بررسی ویژگیهای تجربی تحصیلی مدیران واحدهای آموزشی در انطباق با آیین نامه انتصاب مدیران و تاثیر آن بر رضایت شغلی معلمین آنها

15

بررسی و مقایسه نگرش متخصصان تعلیم و تربیت و طراحان و مجریان آموزش و پرورش نسبت به پدیده نخبه پروری

16

هنجاریابی و بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه سلامت عمومی بین دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران

17

بررسی نگرش کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر تهران درباره وضعیت بهسازی سازمانی در مناطق آموزش و پرورش تهران و رابطه آن با بهره وری

19

رابطه هوش هیجانی و اثر بخشی مدیران مدارس متوسطه شهر تهران

20

بررسی آگاهی مدیران مدارس نسبت به مبانی روانشناختی پدیدائی رفتار دینی

22

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی نوجوانان و نظام ارزشی آنها با ارزشهای نوجوانان با تاکید بر ارزشهای مذهبی و عمل به رفتار مذهبی

23

رابطه اختلالات سلوک با اختلالات یادگیری

24

مقایسه نگرش مدیران و دبیران دبیرستان به مدیریت مشارکتی و عوامل بازدارنده آن

25

بررسی راههای تقویت مبانی اسلامی در مدارس

26

مقایسه معیارهای همسر گزینی در بین دختران و پسران زیر 17-20 و بالاتر 21-35

27

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران و اثر بخشی آنها در مدارس متوسطه دخترانه شهر تهران با تاکید بر مدل اقتضائی فیدلر در سال تحصیلی 81-80

28

تاثیر خود ارزیابی به افزایش انگیزه مثبت در یادگیری زبان انگلیسی

29

هنجارسازی،ساختاریابی و اعتبار یابی پرسشنامه ترس از موفقیت

30

بررسی شیوه های پرورش خلاقیت در دانش آموزان از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران

31

بررسی ویژگیهای نظام سالی و واحدی از دیدگاه مدیران و دبیران شهر تهران

32

رابطه بین سبکهای اسنادی ، انگیزه پیشرفت ، اضطراب بر پیشرفت تحصیلی

33

بررسی رابطه بین ضعف عملکرد نظام اجتماعی و احساس بی هویتی اجتماعی نوجوانان و گرایش آنان به الگوهای فرهنگ غربی

34

آزمون تئوری اقتضائی فیدلر در دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

35

بررسی رابطه خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان پسرانه پایه سوم مدارس راهنمایی شهر تهران

36

تدوین ابزار سنجش راهبردهای یادگیری و مطالعه و تعیین رابطه این راهبردها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

37

مقایسه اثر بخشی مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی با مدیران فاقد مدرک مدیریت آموزشی آموزش و پرورش شهر تهران

39

بررسی تاثیر جهش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بر پیشرفت یا افت تحصیلی آنان در سال های بعد از جهش

40

سنتز مواد درشت منفذ (pore) با چهارچوب ریز منفذ بلوری با تکیه بر زئولیتها و زئولیت مانندها

42

بررسی تاثیر ویژگیهای فراگیران ، معلمان و ساختار اداری بر موفقیت تحصیلی فراگیران مدارس راهنمایی بزرگسالان از دیدگاه فراگیران ، معلمان و مدیران مدارس در شهر تهران

43

بررسی درجه تطابق دانش آموزان کم شنوای تلفیقی و مقایسه آن با همکلاسان عادی در مدارس ابتدایی شهر تهران سال 85-84

44

مقایسه باورهای خود کارآمدی دانش آموزان پسر شاخه های نظری و فنی و حرفه ای شهر تهران

45

بررسی اعتبار و هنجاریابی آزمون استعداد مکانیکی تست D.A.T ( تست استعدادهای چندگانه )

46

بررسی تاثیر دوره های آموزش مداوم بر میزان خود آموزی فراگیران شرکت کننده در نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1383 از دیدگاه آنان

48

بررسی رابطه بین راهبردهای ردیابی، خلاقیت و جنسیت در دانش آموزان پایه دوم راهنمایی منطقه 12 تهران

49

بررسی تاثیر دوره های آموزشی اقدام پژوهی ( معلم پژوهنده ) بر رویکرد معلمان به پژوهش

50

بررسی رابطه نگرش ریاضی ، باور خود کارآمدی ریاضی و انتظار عملکرد ریاضی در دختران و پسران اول دبیرستان

51

بررسی وضعیت اشتغال و تحصیل فارغ التحصیلان شاخه فنی و حرفه ای نظام جدید دختران شهر تهران طی سال های 1373 الی 1379

52

سلامت سازمانی و رابطه آن با تعهد سازمانی

53

بررسی رابطه رجحان شغلی و رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای دخترانه مناطق 2 و 13

54

مقایسه عملکرد دانش آموزان در درس ریاضی با مراحل تحول شناختی و حافظه دیداری آنان در پایه های سوم تا پنجم ابتدایی

55

بررسی نقش شغل مادران معلم در فرایند هویت یابی فرزندان

56

-

57

نقش مدیران مدارس در بهره وری تربیت بدنی مدارس دخترانه منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران

58

بررسی میزان آگاهی معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران ( دخترانه و پسرانه ) از علایم و نشانه های اختلالات ویژه یادگیری دانش آموزان

59

بررسی رابطه جهت گیری هدفی با راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم راهنمایی شهر تهران

60

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و روحیه دبیران شهر تهران

61

بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود نظم بخش با کار آمدی شخصی تصوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 81-80

62

تعیین مولفه های مدیریت مدرسه محوری و میزان آمادگی مدارس ابتدایی تهران برای استقرار آن

63

بررسی رابطه احساس خود کارآمدی تحصیلی و مفهوم خود با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر رشته ریاضی فیزیک و انسانی

64

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی مدیران و جو سازمانی با حل خلاقانه مسئله در ادارات آموزش و پرورش مناطق نوزده گانه شهر تهران - فاطمه فرهادی

65

بررسی روش های الگوئی در تعلیم و تربیت اسلامی - اکبر غلامی

66

مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی متوسطه

67

کارائی هزینه های آموزش و پرورش در استانهای مختلف به روش FDH - فاطمه خدایاران تهرانی

68

بررسی مقایسه ای خصوصیات شناختی،اجتماعی و حرمت خود نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک و عادی

69

بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران دبیرستانهای شاهد تهران در سال 77-76

70

ارزشیابی محتوای کتاب زبان انگلیسی دوم متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر تهران

71

بررسی مقایسه مهارت های اجتماعی دانش آموزان عادی و با نارساییهای ویژه در یادگیری 12-8 سال تهران

72

غربالگری 1500 همکار فرهنگی منطقه 14 از نظر سونوگرافی شکم ، لگن و گردن

73

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانش آموزان دختر مقطع سوم رشته ریاضی فیزیک مناطق 4 و 5 آموزشی - نرگس طالبی

74

بررسی تاثیر مراکز یادگیری نهضت سواد آموزی بر سواد آموزی یادگیرندگان تهران از نظر مدیران - آموزشیاران و یادگیرندگان - در سال 85-84 و ارائه الگویی جهت استفاده بهینه از این مرکز

75

بررسی زمینه های مشارکتی معلمان و مدیران جهت تسهیل در اجرای روش تدریس فراشناختی در دوره ابتدایی ( پایه پنجم ) مناطق 19 گانه تهران سال 79 - 78

76

بررسی وضعیت کار آفرینی در مدارس متوسطه و ارائه مدلی برای پرورش مدیران کار آفرین در آموزش و پرورش شهر تهران

77

مقایسه روشهای آموزش سنتی و نوین از نظر میزان کارکردهای شناختی ، عاطفی و رفتاری دانش آموزان دبیرستانی تهران

78

بررسی میزان تناسب اهداف برنامه درسی روان شناسی با نیازهای دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی 84-1383

79

بررسی شیوه های خلاقیت از دیدگاه های کارکردهای مغزی

80

بررسی و مقایسه سطح نیازهای دبیران لیسانس زن و مرد شهر تهران بر اساس سطوح سلسله مراتب نیازهای مازلو

81

بررسی میزان کارائی گردهمایی های آموزشی متوسطه از نظر دبیران و مدیران شهر تهران

82

بررسی مدارس نمونه دولتی تهران به عنوان سازمان یادگیرنده از دیدگاه معلمان و مدیران در سال 85-84

83

بررسی عوامل موثر خانوادگی و روان شناختی بر فرار نوجوانان از خانه و رابطه این عوامل با عملکرد تحصیلی آنان

84

انسجام واژگانی در کتابهای انگلیسی دبیرستان

85

بررسی میزان تاثیر اینترنت و دسترسی به آن بر روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

86

مطالعه تحقیقات انجام شده در حوزه افت تحصیلی از سال 52 تا 79 به شیوه فراتحلیل

87

تاثیر روش حل مسئله بصورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی

88

شناسایی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان متوسطه شهر تهران

89

نقش تاریخ ریاضی در تدریس و یادگیری حسابان

90

بررسی تاثیر معکوس تقویت مادی بر عملکرد و انگیزه درونی کودکان دبستانهای منطقه 2 تهران

91

بررسی اثر بخشی برنامه های هدایت تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 5 تهران

92

شناخت ساز و کارهای تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش و ارائه ساز و کار مناسب تهران

93

بررسی رابطه کار آفرینی مدیران و عملکرد آنان در دبیرستانهای شهر تهران

94

مقایسه سبک های تفکر دبیران و دانش آموزان هوشمند و عادی شهر تهران

95

امکان سنجی اجرای فعالیتهای شیمی به روش ریز مقیاس در مقایسه با روش فعلی

96

معلم و مربی از دیدگاه قرآن و سنت

97

بررسی ارتباط میان پایگاههای هویت شغلی و سبک های مقابله با بحران با سطوح رابطه خود - دیگری در نوجوانان عادی و بزهکار شهر تهران

98

مقایسه افسردگی بین دانش آموزان پسر دوره راهنمایی تحصیلی در مدارس عادی و خاص ( غیر انتفاعی )

99

بررسی اعتبار و هنجاریابی آزمون استعداد مکانیکی تست D.A.T ( تست استعدادهای چندگانه )

100

تاثیر آزمون ورورودی دانشگاه در ایران به عنوان یک آزمون سرنوشت ساز بر همپویی گزینش سبک های تدریس توسط دبیران زبان خارجی (انگلیسی) با سبک های یادگیری دانش آموزان و تاثیر آن بر توانایی یادگیری دانش آموزان

101

بررسی میزان استعداد سبک مدیریت مشارکتی در مدارس ابتدایی شهر تهران به منظور ارائه الگوی بهینه

102

بررسی و مقایسه ادراک بینائی بین سه گروه از دانش آموزان عادی ، دارای اختلال یادگیری و با اختلال ویژه زبان ( خواندن و املاء )

103

بررسی و مقایسه رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با عزت نفس دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا

104

بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی از دیدگاه معلمان شهر تهران

105

تاثیر آموزشهای فراشناختی بر عملکرد حل مسئله دانش آموزان دختر پایه سوم مدارس راهنمایی منطقه 2 شهر تهران در سال 78-77

106

تاثیر مدارس دولتی و غیر دولتی در باز ار توزیع سرمایه فرهنگی

107

بررسی سنوات خدمت و تحصیلات با موضوع کنترل مدیران دوره متوسطه شهر تهران

108

طراحی الگوی برنامه درسی بهینه برای دوره کودکستان و نقد و بررسی وضعیت موجود

109

بررسی آزمایشی نقش فیلم مستند و کاریکاتور با محتوای ضد اعتیاد در تغییر نگرش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی نسبت به اعتیاد و مقایسه آنها

110

بررسی تطبیقی برنامه درسی علوم ابتدایی ایران و آمریکا بر اساس طبقه بندی حیطه شناختی بلوم ، سیستم ساختار هوش گیلفورد و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل

111

ساخت و هنجار یابی پرسشنامه کمرویی

112

بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی و ارائه الگوی مناسب بهره گیری از آن در آموزش متوسطه ( از دیدگاه مدیران دبیران )

113

بررسی عوامل انگیزشی دبیران تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ - حسن قره خانی

114

بررسی رابطه خلاقیت معلم با خلاقیت دانش آموزان منطقه 11

115

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای مطالعه در درک مطلب یادگیری و سرعت مطالعه در مواد خواندنی آسان و دشوار

116

مقایسه روش های آموزش مربیان مراکز پیش دبستانی تهران

117

طرح روش های ایجاد تفکر نقاد در دانش آموزان

118

بررسی محتوای کتب جدید التالیف دین و زندگی 2 از نظر صاحبنظران و دبیران تهران

119

روایی یابی نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران

120

بررسی رابطه دانش فرا شناختی و درک مطلب خواندن در کودکان پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی

121

بررسی میزان آشنایی ، استفاده و امکان دسترسی معلمان مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران در رابطه با شبکه جهانی ( اینترنت ) در سال تحصیلی 84-83  

122

مقایسه شیوع و تنوع اختلالات رفتاری و روانی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران

123

مقایسه کارایی مدیران فارغ التحصیل در رشته مدیریت با سایر مدیران آموزشی 14-12 در ایجاد تغییر و نو آوری به شیوه مشارکتی در سطح جنوب تهران

124

مشکلات آموزشی و یادگیری خط فارسی در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی

125

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رتبه دبیرستانهای منطقه 17 آموزش و پرورش شهر تهران

126

تبیین دیدگاههای شیخ اشراق در تعلیم و تربیت

127

مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواج های فامیلی و غیر فامیلی زنان دبیر شهر تهران

128

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با نگهداری کارکنان اداری ، ادارات آموزش و پرورش مناطق 19 گانه شهر تهران

129

سبک های یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه دانش آموزان دختر بزرگسال سال سوم متوسطه

130

بررسی رابطه بین بخشایشگری و سلامت روان در گروه مادران دانش آموزان نابینا ناشنوا و عادی در پایه دبستان

131

بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در سواد آموزان زن دوره پایانی نهضت سواد آموزی شهر تهران

132

بررسی رابطه مهارتهای حل مسائل اجتماعی با پذیرش همسالان در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران

133

بررسی مشکلات مربوط به استفاده زنان فرهنگی شاغل در مدارس شهر تهران از قانون شیردهی

134

بررسی مقایسه ای سازگاری اجتماعی،عاطفی و آموزشی دانش آموزان دبیرستانی شاخه های نظری ( تجربی،ریاضی،انسانی ) دختر و پسر شهر تهران

135

بررسی منابع اضطراب و رابطه آن با انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

136

بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی ( معاونان پرورشی ) در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

137

اسلام،جنسیت،تقسیم کار خانگی ( مطالعات زنان )

138

بررسی تاثیر آموزش عزت نفس و حل مسئله در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان

139

بررسی ویژگیهای شخصیتی هوشبر و سطح سواد والدین نوجوانان پسر کانون اصلاح و تربیت شهر تهران و نوجوانان عادی

140

بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر معیارهای همسر گزینی دختران 17-18 ساله تهران

141

رابطه هوش هیجانی ، سبک رهبری و کارآمدی مدیران مدارس

143

ساخت و هنجاریابی آزمون دو جانبه ای خلاقیت

144

تعیین میانگین سن بلوغ و ترتیب پیدایش علائم آن در دختران دانش آموز مناطق 20 گانه آموزش و پرورش تهران در سال 79 - 78

145

تاثیر خودباوری مدیران در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای منطقه 11

146

بررسی میزان ارتباط شیوع ناهنجاریهای پایین تنه در دانش آموزان 10 11 ساله شهر چالوس و ارائه پیشنهادات اصلاحی و حرکتی

147

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه پایه اول و سوم ابتدایی شهر تبریز با دانش آموزان عادی اول و سوم ابتدایی شهر تهران

148

هنجاریابی تست سلامت عمومی دانشجویان مراکز تربیت معلم شهر تهران

149

بررسی ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین و وضعیت های هویت در دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران

150

بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و B و گروههای خونی و رضایت شغلی دبیران زن منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران

152

بررسی رابطه خلاقیت با سبک های تفکر 

153

بررسی اثر نشست های کلاسی واقعیت درمانی بر عملکرد تحصیلی و عزت نفس و تبدیل کنترل بیرونی به کنترل درونی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر تهران

154

ارائه یک الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و مقایسه آن با الگوی وضع موجود در دبستانهای شهر تهران

155

بررسی روش های تشویق دانش آموزان سال اول متوسطه به مطالعه

156

بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تغیر و نوآوری در ادارات مناطق 19 گانه آموزش و پرورش شهر تهران

157

بررسی میزان شیوع اختلال خواندن و نوشتن در دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی 85-84

158

مقایسه آراء فلسفی و تربیتی ابن خلدون و روسو

159

بررسی همگرایی یا واگرایی فرهنگ مدرسه و جامعه

160

بررسی رابطه بین خود کارآمدی و خلاقیت در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

161

بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر بهزیستی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوم رشته علوم تجربی دبیرستانهای تهران

162

برنامه درسی دبیرستانها و مهارت زبانی دانش آموزان متوسطه

163

بررسی دیدگاه اولیا دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت بدنی و ورزش

164

رابطه کارایی خانواده و راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان فاقد و واجد پدر در شهر تهران

165

بررسی رابطه میزان فشارهای روانی مدیران با اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی تحصیلی دخترانه شهر تهران

166

تعامل و تقابل جناههای سیاسی ایران

167

بررسی و مقایسه گرایشهای دینی دو نسل ( فرزندان - والدین ) مقطع پیش دانشگاهی منطقه 14 تهران

168

عرفان در دعای عرفه

169

مقایسه افکار غیر منطقی و مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دختران کمرو و عادی

170

بررسی نیازها و موانع آموزش شیمی اول دبیرستان از دیدگاه دبیران شهر تهران

171

نقش سیاستگذاری آموزشی در ایجاد و تقویت هنجارهای دموکراتیک و رفتار مدنی در بین دانش آموزان

172

بررسی انواع قدرت مورد استفاده مدیران دبیرستان و رابطه آن با جو سازمانی از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه دختران شهر تهران

173

بررسی زمینه های بروز و پرورش قابلیت های کار آفرینی در دانش آموزان مدارس کار دانش شهر تهران

174

بررسی میزان توجه به مفاهیم صلح در برنامه درسی از دیدگاه معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت

175

تاثیر آموزش ریاضی بر استراتژی های خواندن و درک مطلب در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

176

بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و روان شناختی ( هوش هیجانی،خلاقیت،خود پنداری،خود کار آمدی ) کار آفرینان تهران با افراد عادی

177

تاثیر خود ارزشیابی بر بالا بردن دانش گرامری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی

178

بررسی آگاهی واج شناختی کودکان  5/5 و 6/5 ساله و تاثیر آموزش خواندن بر آگاهی واج شناختی کودکان 6/5 ساله فارسی زبان شهر تهران

179

بررسی آگاهی دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران از بیماری ایدز

180

بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی بر عزت نفس دانش آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران

181

مقایسه عملکرد مدیران فارغ التحصیل از رشته مدیریت آموزشی با عملکرد مدیران فارغ التحصیل از سایر رشته ها در دبیرستانهای شهر تهران

182

ارزشیابی ضوابط در درس مهارتی پایانی دانش آموزان شاخه کار دانش شهر تهران

183

بررسی انواع و میزان مشکلات عاطفی ، رفتاری و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و عمل به باورهای دینی نزد دانش آموزان دختر جنوب شهر تهران

184

بررسی رابطه بین سن ازدواج ، تعداد فرزندان ، نوع خویشاوندی و تشابه اعتقادی با رضایت زناشویی دبیران زن و مرد شهر تهران

185

میزان تاثیر روش تدریس تفحص گروهی یاران یاور بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه 18

186

تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر ساز گاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی پایه چهارم

187

بررسی نقش رابطه ولی - فرزندی بر فرایند فردیت یافتن دختران دبیرستانی

188

بررسی مشکلات حفظ و نگهداری زنان سواد آموز دوره مقدماتی از دیدگاه سواد آموزان دوره تکمیلی،آموزشیارانو راهنمایی تعلیماتی در شهر تهران نیمه اول

189

دارالفنون و تاثیرات سیاسی و اجتماعی آن

190

بررسی میزان موفقیت آموزش آمادگی دفاعی پسران با تاکید بر مطالعه موردی شهر تهران

191

مقایسه نگرش افراد معلول ورزشکار و غیر ورزشکار نسبت به خود از بعد اجتماعی

192

بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد دبیران منطقه 14

193

بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و رفتار انطباقی دانش آموزان ناشنوای شدید و عمیق پایه اول تا پنجم ابتدایی مدارس تلفیقی شهر تهران در سال 84-83

194

همبستگی آزمون های هوازی شاتل ران ، یک مایل نرم دویدن و پله کوئین در برآورد VO2MAX دانش آموزان پسر 17-16 ساله

195

بررسی رابطه اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

196

بررسی تاثیر آموزش به کمک کامپیوتر در یادگیری درس زبان انگلیسی و مقایسه آن با روش های سنتی

197

بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی - هیجانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی

198

بررسی راه های درونی شدن ارزشهای اسلامی در میان نوجوانان دختر راهنمایی شهر تهران

200

بررسی تحلیلی کیفیت طرح های اجرا شده در آموزش و پرورش ایران وضعیت موجود و رابطه آن با اولویتها

201

مقایسه راهبردهای مقابله با افسردگی در کودکان مبتلا و غیر مبتلا به نارسایی هوشی

203

تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی پایه های چهارم و پنجم ابتدایی ( با استفاده از روش ویلیام رومی ) و نظر سنجی از معلمان

204

تاثیر سبک مدیریت مشارکتی و ارتقا کارایی بر اثر بخشی مدیران متوسطه شهر تهران

205

بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران و رابطه آن با عملکرد آنان

206

نیازسنجی مهارتهای فنی مدیران و ارائه الگویی برای آموزش ضمن خدمت آنان در مقطع ابتدایی شهر تهران

207

تاثیر جو عاطفی خانواده بر خود کار آمدی تحصیلی و تمایلات شغلی دانش آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران

208

هنجاریابی آزمون رایدینگ

209

بررسی اختلالات رفتاری در کودکان تک فرزند و چند فرزند دانش آموزان ابتدایی شهر تهران

210

تحلیل عوامل موثر بر دانش آموزان در معرض افت تحصیلی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهر تهران

211

بررسی تاثیر میزان سواد بر آگاهی مادران درباره تربیت اجتماعی نوجوانان از دیدگاه مادران شرکت کننده در دوره های نهضت سواد آموزی شهر تهران در سال 1384

212

مقایسه روش های آموزشی دبیران و مهارتهای درک خواندن دانش آموزان

213

بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل نیروهای واجد شرایط ( دارای صلاحیت ) آموزش متوسطه شهر تهران به قبول سمت مدیریتی

214

بررسی ادراک مدیر از زیردستان و سبک مدیریت آنان در دبیرستانهای دخترانه تهران

215

موانع استفاده معلمان ابتدایی شهر تهران از وسایل کمک آموزشی

217

اثر آموزش خود گردانی در یادگیری ( راهبردهای گزارش نویسی و تهیه نمودار ) در درس ریاضی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران

218

بررسی انگیزش های انتخاب رشته های شاخه کار و دانش در مدارس دخترانه شهر تهران

219

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر تهران

220

ساخت و هنجاریابی آزمون باورهای دینی

22

بررسی و مطالعه عوامل موثر در انتخاب محتوای عربی سال اول متوسطه بر اساس مدل هیلداتابا و دیدگاه دبیران عربی

222

مقایسه پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی با دانش آموزان خارج از طرح در پایه چهارم ابتدایی شهر تهران

223

بررسی میزان انطباق محتوی دروس تعلیمات دینی دوره راهنمایی با اهداف پیش بینی شده

224

بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با مهارتهای اجتماعی و خود کار آمدی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تهران

225

رابطه بین رشته های تحصیلی و هوش چندگانه با نگرش نسبت به رشته های تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی

226

مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران زن ومرد مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران

227

بررسی رابطه بین سبک های شناختی ، اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان منطقه 7

228

بررسی نقش شیوه فرزند پروری مادر با ادراک فرزند

229

ارزشیابی کتاب حسابان از دیدگاه دبیران ریاضی شهر تهران

230

تدوین و هنجاریابی آزمون مهارت های زندگی پایه پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات طرح تحقیق
1- بررسی روش یادگیری دانش آموزان تیزهوش و عادی

2- بررسی نگرش به تعارض و سبک مدیریت تعارض  مدیران  مدارس

3- مهارت هاي زندگي والگو هاي رفتاري

4-  بررسی موانع کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در  مدارس ابتدایی

5- نقش روش های تدریس در پرورش خلاقیت دانش آموزان ابتدایی

6- بررسي و شناخت ويژگي هاي مديران و كارآفرينان در صنعت كشور

7- بررسي نقش ثبات مديريت بر پويايي مدارس استان سمنان

8- آموزش فلسفه به کودکان

9- تأثیرگذاری روشهای خلاقیت در آموزش و یادگیری دانش­آموزان

10- بررسی عملکرد حافظه کوتاه مدت کلامی در بازشناسی و یادآوری

11- بررسی میزان تأثیر برقراری روابط انسانی مدیران در محیط کار با عوامل از دیدگاه معلمین

12- شکل گیری مفهوم خداوند در ذهن کودکان  (12- 7) سال

13- بررسی رابطه سطح تحصیلی و رشته تحصیلی والدین با انتخاب رشته تحصیلی فرزندان

14- بررسي ميزان آشنايي دانش آموزان پايه سوم دوره راهنمايي با روش هاي صحيح مطالعه و  تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي

15- بررسی میزان رضایت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی نسبت به فعالیتهای پرورشی

16- تربیت کودک از دیدگاه اسلام

17- بررسی و مقایسه روش عادی و ویژه آموزش در شکوفایی خلاقیت

18- بررسي تاثير موسيقي بر آرامش روحي و رواني كودكان پيش دبستاني از نظر مربيان كودكستانها

19- رابطه شيوه فرزند پروري با خلاقيت و پيشرفت تحصيلي

20-بررسی میزان اطلاع و بکارگیری اصول مدیریت فراگیر (مکف) توسط مدیران و  رابطه آن با اثربخشی  مدارس ازدیدگاه معلمان مدارس عقب مانده ذهنی شهر تهران

21- رابطه عزت نفس با انتخاب رشته تحصيلي در بين دانش آموزان دختر رشته هاي رياضي تجربي

22-  نقش اقتدار معلم در يادگيري دانش آموزان

23- بررسي رابطه بازي با رشد اجتماعي دانش آموزان دوره ابتدايي منطقه پاكدشت از نظرآموزگاران

24- مقايسه نگرش هاي معلمين مقطع ابتدائي درباره نقش سابقه كار و تجربه معلم در بازده آموزش

25-بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان

26-بررسی قدرت بالقوه خلاقیت درکودکان واثرات آن درآموزش مهارت­های زندگی درپرورش

27-بررسي تاثير آموزش راهبردهاي شناختي و فراشناختي ( روش آموزشي دوجانبه) بر درك مطلب و  حل مسأله دانش آموزان

28- تحولی و مقایسه تئوری ذهن درکودکان عقب مانده ذهنی خفیف وکودکان عادی سنین 7 تا 9

29- بررسي الگوهاي آموزش مجازي به منظور تهيه و تدوين الگوي مناسب.

30-ارزيابی طرح ارزشيابی معلمان از دیدگاه دبیران هنرستانهای فنی وحرفه ای وکارودانش

31-تجزیه و تحلیل وضعیت بهره وری سازمان در اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان بر اساس مدل EFQM

32-تاثیر رنگها در فضای مدرسه در میزان یادگیری دانش آموزان

33- میزان انطباق فضاهای آموزشی آموزشگاه ها از لحاظ کمی و کیفی با استاندارد های موجود

34-بررسی نیازهای مادی و معنوی(عزت نفس)معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

35- اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی برکاهش بحران هویت دانش آموزان پسرو د

36- ميزان رضايتمندي والدين کودکان عقب مانده ذهني خفيف از برنامه هاي مراکز ويژه پيش دبستاني

37- شناخت میزان تأثیر و ویژگیهای رفتاری مدیران مدارس ابتدائی در تأمین نیازهای عاطفی،روانی و اجتماعی دانش آموزان از نظر معلمین

38- مقايسه نشانه هاي اضطراب نقاشي كودكان  پيش دبستاني با مادران شاغل و غير شاغل

39- بررسی رابطه برگزاریی جشنواره روش تدریس در افزایش مهارت تدریس معلمان ابتدایی

40- نقش معلمان در ایجاد علاقه به تحصیل در دانش آموزان

41- بررسي ويژگي هاي خانوادگي – اقتصادي – اجتماعي – روان شناختي  و شيوه هاي مقابله با استرس والدين كودك ازار

42- بررسی نقش خود کارآمدی ،خود تنظیمی و عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

43-  نيازهاي اطلاعاتي مديران وكارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش وزارت آ.پ

44- ميزان  آشنايي معلمان دوره ابتدايي بانظريه هاي يادگيري و به كارگيري آنها در فرايند تدريس

45- تاثير رفتار والدين بر مسئوليت پذيري فرزندان

45- شناخت نگرش مدیران و مربيان پروشی نسبت به تاثيرفعاليتهاي فوق برنامه بردانش آموزان دختر

46- تاثير آموزش ضمن خدمت بر کارآيي معلمان

47- بررسی اثر آموزشی تدریس به شیوه تصویری و سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

48- نقش بازيهاي زباني به عنوان يك وسيله تدريس روي دانش گرامري فراگيرانزبان انگليسي دختر در مؤسسه آكسفورد

49- بررسي سبك رفتار معلم در كلاس درس از ديدگاه دانش‌آموزان.

50- بررسی نقش مشاوران درزمینۀامور آموزش دانش آموزان دختر

51- نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان دختر و پسر رشته مديريت

52- نقش بازی در رشد خلاقیت کودکان
53- آموزش زبان انگليسي به ناشنوايان پسر مقطع راهنمايي

54- بررسی هم گرایی یا واگرایی فرهنگ مدرسه و جامعه

55- تاثیر آموزش ضمن خدمت بر کارایی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

56- تأثير برنامه هاي آموزشي تلويزيون و ميزان پيشرفت تحصيلي

57- بررسی رابطه استفاده از اینترنت و رشد انزوای اجتماعی در کاربران دانشجویان علوم انسانی

58- بررسی تأثیر ورزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر

59- بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تعلیم معلمان بومی و دانش آموزان تحت تعلیم معلمان غیر بومی

60- ارتباط رشته هاي تحصيلي کارکنان با کارآئي آنان در صندوق بيمه محصولات کشاورزي

61- رابطه بین هوش هیجانی و منبع کنترل

62- بررسي نقش عوامل موثر بر  افزايش کارآيي کارکنان بانک کشاورزي

63- رابطهٴ خلاقيت با اعتماد به نفس و پيشرفت تحصيلی

64-  بررسی و شناسایی الگوها و هویت­یابی و درجه اهمیت آن در بین قشر دانش­آموز دبیرستانی

65- بررسی مشکلات پژوهشی دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان سال آخر همین دانشگاه

66-بررسی ميزان مشاركت  سياسی  دانشجويان  دانشگاه تهران و عوامل  موثر بر آن

67- بررسي عوامل موثر در ارتقاي كيفي مربيان تربيتي مقطع متوسطه

68- تعیین رابطه سبکهای یادگیری با مولفه های یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی

69- رابطه بین سلامت روان مادر و سازگاری کودک

7۰- بررسي عوامل درون مدرسه اي موثر بر بهداشت رواني دانش آموزان  ابتدايي شهر تهران

71- بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه

72- بررسی میزان خلاقیت دانشجویان مهندسی و علوم انسانی شهرستان

۷۳-رابطه بين احساس كهتري و افكار خودكار وكيفيت زندگي با متغيرهاي سن تحصيلات، جنس در بين دانشجويان

74- بررسی و مقایسه روشهای فرزندپروری در خانواده­هاییکه دارای نوجوانان معتاد و خانواده­هایی که دارای نوجوانان عادی هستند

75-نظردبیران درخصوص میزان مهارتهای اثربخشی مدیران ورابطه آن باپیشرفت تحصیلی دانش

76- بررسی رابطه توانایی حل مسئله و هوش عملی

77-بررسی رابطه دو زبانه بودن بر شخصیت تحصیلی و هوش دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

78- احتمال وجود رابطه معنی داری ناسايی در خواندن و رفتار ضد اجتماعی در کودکان و وجوانان

79-  چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی درآموزشهای فنی وحرفه ای هنرستانهای فنی وحرفه ای

80- رابطه خودكار آمدي عمومي و موفقيت تحصيلي

81- ميزان مهارتهاي علمي دختران در مقايسه با پسران

82- تاثیر مشق شب بر یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی

83- تاثیر بومی بودن یا نبودن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

84- رابطه بين سبك رهبري با رضايت شغلي كاركنان اداري

85- بررسي ارتباط پيشرفت تحصيلي با باورهاي منطقي و غير منطقي

8۶-  نياز سنجي آموزشي مديران مقطع متوسطه شهرستان ساوجبلاغ

87- بررسی عوامل درونی کردن ارزشهای اسلامی در دانش آموزان از دیدگاه مربیان تربیتی

88-بررسي تأثير روشهاي تدريس آموزش نمايش – سخنراني ، يادگيري اكتشافي ، يادگيري اكتشافي هدايت شده به پيشرفت تحصيلي درس رياضي

89- ميزان استقبال مديران آموزشي شهرستان کنگاور از مديريت تغيير درسه دوره ي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و عوامل موثر برآن.

90-بررسي موانع و مشكلات موجود د ر پذيرش مسئوليتهاي مديريتي زنان از ديدگاه مديران متوسطه و پيش دانشگاهي مدارس دخترانه

91-بررسي و مقايسه تاثير روش تدريس حل مساله با روش تدريس سنتي در دروس علوم تجربي و رياضي بر پيشرفت تحصيلي

92- رابطه شخصیت با کار و شغل

93- بررسي شيوع مشكلات رواني دوران بلوغ و عوامل موثر بر آن در دختران كلاس سوم راهنمايي

94- رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي نوجوانان

95- بررسی کارایی مدیران فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی با مدیران فارغ التحصیل در سایر رشته ها

96- بررسی و آسیب شناسی عوامل رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شعبه ساوه و ارائه راهکارهای مناسب

97- عوامل موجود در محيط خانواده و ميزان رابطه پيشرفت تحصيلي كودكان

98- بررسي رابطه ي هوش هيجاني و بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه

99-بررسي عوامل ايجاد كنند ه انگيزه معلمان در كاربرد تكنولوژي آموزش در فرايند ياددهي و يادگيري از ديدگاه معلمان زن  و مرد متوسطه

100-رابطه بین استرس شغلی و غیبت از کار در بین کارمندان  آ.پ

1۰۱-بررسي نقش خانواده در اجتماعي شدن فرزندان

1۰۲- بررسي رابطه بين هوش و عزت نفس در دختران سال سوم

۱۰۳- مقايسه رشد اجتماعي كودكان وابسته به بهزيستي و كودكان عادي پيش دبستاني

104-بررسي رابطه بين ميزان ناشنوايي بر هوش

105- بررسی رابطه بین استقلال طلبی و رتبه تولد (فرزندان اول و آخر) دانشجویان دختر مقطع تحصیلی لیسانس

106 - بررسی کاربرد اينترنت و نقش آن در آموزش و پرورش از نظر دبيران و دانش آموزان

107 - بررسي ميزان افسردگي دربين دانشجويان وورزشكاروغيرورزشكار دانشكده علوم انساني (رشته ي علوم تربيتي) شهرستان ساوه

108- بررسی تأثیر ازدواج بر روند ادامه تحصیل دانشگاهی زنان

109- بررسی عوامل اعتیاد درشهرستان زنجان

110-بررسی علل افسردکی بین دانش جویان هنر و پزشکی

111- بررسی عوامل افت تحصیلی دانش آموزان منطقه 14

112  - برسی ارتباط خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

113 - عنوان بررسي تأثير بازيهاي كامپيوتري بر هوش كودكان 7 الي 11

114 - بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با رتبه دبیرستانی

115-بررسی ویژگیهای مدیران آموزشی موفق از دیدگاه دبیران

116- تعيين ميزان آشنايي معلمين مرد و زن با شيوه هاي رايج پرورش خلاقيت .

117- شناخت و بررسی عوامل موثر در بی توجهی دانش آموزان به مطالب درسی و مواد آموزشی مقطع متوسطه شهرستان سمنان

118- عوامل موثردوره‌هاي پيش‌دبستاني درموفقيت دانش‌آموزان دختر پايه اول شهرستان تنكابن

119- بررسی عوامل مؤثر در موفقیت مدیران آموزش از نظرمعلمان و مدیران مقطع ابتدایی

120- بررسی علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان

121- تاثیر کلاس های جبرانی در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان

122- تاثير آموزش ضمن خدمت بر كارايي معلمان زن

123- بررسی مسائل و مشکلات مراکز ضمن خدمت فرهنگیان استان قم

124- رابطه بين اسنادهاي علي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر

125- بررسی تاثیر وسایل کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

126- مقایسه عملکرد فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با معلمین دیپلمه

127-بررسی عوامل موثر بر افزایش رغبت کارکنان آموزش و پرورش استان سمنان در ارتقای دانش و مهارت خود

128- بررسي علل و عوامل مؤثر در گرايش معلمين دوره ي ابتدايي به ساير دوره هاي آموزشي در استان سمنان و ارائه ي راهكارهاي مناسب

129- بررسی میزان مطالعات غیر درسی واثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه

130- بررسی وشناسایی عوامل مؤثی بر کارایی کارکنان

131- بررسی میزان افسردگی و عوامل مرتبط باآن در دانش آموزان

132- نقش انگیزه  بر پیشرفت تحصیلی

133- بررسی میزان آشنایی معلمان مرد و زن با شیوه های پرورش خلاقیت

134- بررسی عدم ارضاي نيازهاي اساسي در بروز اختلالات رفتاري

135- مقايسه سطح عملكردپسران درطرحهاي ديداري و حركتي بندر- گشتالت با دختران

136- بررسي نوع رابطه مديريت مديران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

137-بررسی رابطه خودتنظیمی وعزت نفس باپیشرفت تحصیلی

138- بررسي رابطه نگرش مدیران به تغييروتحول و نوآوري با يادگيري سازماني

139- بررسی تفاوتهای دینداری مادران و دختران تهرانی سال سوم راهنمائی و الگوی آموزش دینی مناسب برای دختران نوجوان

140- بررسی سطح طبقات اجتماعی بر انتخاب رشته تحصیلی

141- رابطه خلاقیت با مدیریت

142- مقایسه میزان سازگاری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی

در خانواده های مرفه و نامرفه منطقه 4 تهران

143- شناسايي نيازهاي شناختي دانش آموزان دوره متوسطه

144- برسی رابطه فشار روانی کارکنان اداری و صنعتی با ویژگیهای شخصی آن

145-  موانع مشاركت زنان دركلاسهاي فرهنگي هنري كميسيون امور بانوان در شهرستان ساوه

146- بررسی علل و عوامل بزهكاری جوانان و نوجوانان

147- بررسی  عوامل موثربر فشار روانی مدیران مدارس

148- بررسي ميزان مطالعات غير درسي و اثر آن بر پيشرفت تحصيلي

149- مقايسه و بررسي ميزان پرخاشگري در دختران ناشنوا و كم شنواي

150- بررسي ديدگاه  دانش آموزان درمورد انجام تكاليف در مدرسه وخانه

151- بررسي تأثير تيپ شخصيتي (درون گرا و برون گرا) بر روي بهره وري در كاركنان مركز خدمات مديريت

152- مقايسه‌ پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر شبانه روزي و روزانه (عادي) مدرسه  نوبران

153- بررسي رابطه هوش با حرمت خود و سازگاري دانش‌آموزان

154- بررسي مهارت هاي مديران مدارس ابتدايي

155-  رابطه اضطراب وجودی با جنسیت بین دانشجویان دختر وپسر

156- بررسي اولويت‌هاي مديريت آموزشي براي مديران زن و مرد

157- بررسی رابطه بین گروه خون و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

158- بررسی علل و عوامل ارتباط بين ويژگيهای  شخصيتی و گروه خون

159- بررسي تأثير آموزش پيش‏دبستاني بر يادگيري مهارتهاي

رواني ـ حركتي و سازگاري اجتماعي دانش‏آموزان دوره ابتدايي

160- بررسي عوامل مؤثر بر ضعف يادگيري درس رياضي پنجم ابتدايي

161- بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خود تنظیمی یادگیری ، پیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل در دانش آموزان دختر و پسر (تکرار)

162- بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان معلم مدرس دولتی و غیرانتفاعی

163- مشاوره گروهی در کاهش میزان تمایل به اختلالات رفتاری

164- بررسی تاثير ميزان تحصيلات والدين در پيشرفت تحصيلی

165-اصلاح دختران فراری در شهر تهران

166- ارزیابی میزان اثر بخشی مدیریت کیفیت جامع

167- بررسي رابطه بين استرس و افسردگي دانشجويان رشته مديريت

168- بررسی بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزاني كه والدين آنها در كلاسهاي آموزش خانواده شركت  کرده اند و نکرده اند

169- بررسی تاثیر دبیران در موفقیت تحصیلی دانش آموزان

170- بررسي ويژگيهاي معلم خوب از ديدگاه دانش‌آموزان پايه چهارم

171- بررسی شیوع مشکلات روانی دوران بلوغ و عوامل مؤثر

172- بررسی تاثیرومقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بامادران دارای میزان تحصیلات بالا ودانش آموزان با مادران میزان تحصیلات پایین

173- بررسي نگرش مربيان پيش دبستاني نسبت به تاثير بازي در رشد اجتماعي كودكان استان تهران

174- بررسی و شناخت عوامل موثر بر نگرش مثبت معلمان نسبت به شغلشان در شهرستان اسفراین

175- تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران

176- بررسی میزان تأثیر گذاری وسایل تکنولوژی در بهبود فرآیند آموزش و روز آمد نمودن روشهای درسی

177- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برخوردار و نا برخوردار از وسایل کمک آموزشی

178- رابطه جوسازمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  مدارس متوسطه دولتی و غیرا نتفاعی

179- مطالعه تطبیقی مدرسه محوری و برسی وضع موجود بر اساس آن از 

دیدگاه مدیران و دبیران راهنمایی آموزش وپرورش منطقه 2

180-بررسي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت  از ديدگاه آموزگاران مقطع ابتدايي منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران

181- بررسي عوامل ايجاد كنند ه انگيزه معلمان در كاربرد تكنولوژي آموزش در فرايند ياددهي و يادگيري از ديدگاه معلمان زن  و مرد متوسطه

182- تاثير مدارس شبانه روزی در اعتماد به نفس دانش آموزان

183- تعیین تاثیر برنامه های تلویزیون بر افزایش یا کاهش پرخاشگری کودکان از دیدگاه مقالات ، پژوهشها و نظریه های موجود .

184- بررسي رفتار پرخاشگرانه دختران كه والدين آنها متاركه كرده اند

185- بررسي تاثير در آمد خانواده بر پيشرفت تحصيلي فرزندان ، دانش آموزان دوره راهنمايي منطقه 2 آموزش و پرورش تهران

1۸۶- تأثير آموزش ضمن خدمت ،كوتاه مدت در ارتقاء سطوح علمي وكارايي دبيران دورة متوسطه از ديدگاه مديران ومعلمان

187- کارایی مدیران دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در رشته علوم تربیتی نسبت به مدیران  دبیرستانهای دخترانه فارغ التحصیل در سایر رشته ها

188- بررسي رابطه جنبه هاي مختلف سازگاري (سازگاري تندرستي. خانوادگي، اجتماعي، هيجاني، تحصيلي) و عملكرد تحصيلي

189- بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم ارزشیابی عملکرد مربیان مرکز تربت مربی سازمان آموزش فنی حرفه ای کرج 1385

190-بررسی رایطه جو سازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه

191-بررسی تاثیرات طرحهای ملی پیشگیری از اعتیاد در تغییر آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر و پسر

192- بررسی ومقایسه جو سازمانی دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

193-شناخت عوامل موثر بر گرایش معلمان به فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه معلمان

194-مقایسه نیازهای دبیران زن و مرد لیسانس مدارس تهران براساس سطوح مازلو

19۵- تدوين الگوی مديريت کلاس درس مرتبط با يادگيری دانش آموزان و بررسی کارايي آن از ديدگاه معلمان

19۶- روش های فرزند پروری و توانایی ابراز وجود تأثیر برنامه های آموزش ابراز وجود دختران پایه اول دبیرستان

19۷- بررسي رابطه فعاليتهاي بدني و آمادگي جسماني

19۸-بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بیمه

۱۹۹-بررسي انشاء ومشكلات آن درابتدايي200-بررسی سبکهای مدیریتی و رابطه آنها با اثر بخشی دبیرستان های شهرستان کبودرآهنگ

201-مقایسه خلاقیت دانشجویان رشته مهندسی با علوم انسانی و بررسی رابطه خلاقیت آنها ، با جنسیت
202-بررسي تاثير مديريت آموزشي كلاسهاي چندپايه بر يادگيري و انضباط دانش آموزان پاييز 86

203-ارزيابي حراست آموزش و پرورش استان مركزي در سال  1385

204- رابطه بين عزت نفس و منبع كنترل (دروني- بيرونی) در بين دانشجويان دانشگاه آزاد  ساوه

205-بررسی رابطه بین سبک های رهبری واسترس مدیران مدارس استان سمنان

206-بررسي رابطه بين سبک تفکر و ميزان کارآيي مديران در شرکت آلومينيوم پارس

207-مقایسه بهداشت روان دانش آموزان مدارس متوسطه استعدادهای درخشان وعادی اراک

208- میزان نابرابری فرصتهای آموزشی دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی استان هرمزگان

209-بررسي كيفيت زندگي كاري و تاثير ان بر بهره وري ان ها در شركت مهر كام پارس

210-بررسي ميزان فشار رواني در بين بيماران قلبي- عروقي در سنين 36 الي 50 ساله

211-بررسي و مقايسه فشار رواني در بين دختران معتاد و غير معتاد 25-17 سال استان تهران

212-بررسی امکان بهره گیری از مدیریت کیفیت جامع در مدارس ابتدایی شهر تهران

213-ارزشيابى عملكرد مدارس غيرانتفاعى استان مركزى دردوره راهنمايى،ابتدايى ومتوسطه

214- راههاي بهبود كيفيت مديريت دبيرستانهاي شهرستان اسلام شهر از ديدگاه دبيران /مديران

215-بررسی رابطه بین جهتگیری هدف با خود تنظیمی یادگیری پیشرفت تحصیلی ورضایت از تحصیلی در دانش آموزان
216- تأثیر کاربرد اینترنت بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان دوره متوسطه (تکراری)

217-رابطه ناخشنودی شغلی با رفتارهای ضد تولید

218-تاثیر آموزش به کمک شبکه های اطلاع رسانی برانگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

219-رابطه بین هيجان خواهي و صفات شخصیت

220-رابطه  افسردگي كودكان با اشتغال مادران

221-تاثیر سبک مدیریت مدیران رابطه مدار و وظیفه مدار بر رضایت شغلی استادان منطقه 8 دانشگاه

222-بررسي عوامل موثر بر نهادينه ساختن مديريت مشاركتها در مدارس راهنمايي منطقه ۸

223-آمار دروغ گويي در دانش آموزان استان  كرمانشاه

224-بررسی رابطه ی میان ویژگیهای شخصیتی وحافظه

225-نحوه مديريت شرايط كاردستمزد بر رضايت شغلي كازگران شهرستان زرنديه (شهرك مامونيه)

226- تاثیردبیران درموفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان ساوه (تکرار)

227- رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان سوم مقطع متوسطه تهران(تکرار)

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ساعت 19:49  توسط صادق قيصري  |